torsdag 3 september 2009

Trafikverk - Bra eller dåligt?

Idag beslutades så att ett Trafikverk bildas 1 April 2020 (mycket bra val av datum...om man vill få nån att tro på det...) Man slår samman Vägverket, Banverket samt vissa delar av Sjöfartsverket och SIKA plus hanteringen av ickestatliga flygplatser. Undrar varför man inte inkluderar Luftvartsverket?

Jag hoppas att detta leder till mindre byråkrati och mer verkstad, även om jag inte är speciellt övertygad. Stora myndighetskolosser är inget man förändrar över en natt. Jag hoppas att detta leder till ett tydligare uppdrag för respektive del, men det är nog inte heller det som kommer hända.

Undrar om det händer något med Transportstyrelsens uppdrag samtidigt. Exempelvis sektorsansvaret borde flyttas över dit, så att det förvaltande enheterna kan fokuseras på just förvaltning och drift. Investeringsplanering och övrig politisk hantering skulle göra sig bättre hos trafikstyrelsen eller i vart fall åtminstone som en egen del av nya Trafikverket, med gemensamt ansvar för Väg- Järnväg och Sjöfart.

Idag upptas alltför stor del av Banverket och Vägverkets arbete upp av allt annat än förvaltning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar