tisdag 1 september 2009

Trafikverkens Gemensamma Transportplan - förslag

Igår lade trafikverken (Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket) fram sin gemensamma nationella transportplan för åren 2010-2021.

Förslaget innehåller en del välkomna satsningar. Totala summan ligger enligt utsaga på 417 Miljarder, av dessa ska 200 gå till underhåll och driftsäkrande av befintliga anläggningar.

Och då är då drygt 200 miljarder kvar, mycket pengar kan tyckas. Antalet uppräknade projekt är också ganska många. Men det är många som redan är under byggande eller precis i startgroparna. En stor del av pengarna går alltså till redan pågående projekt och säkerställa finansiering av fördyringar i dessa projekt. Varför man tar med en massa projekt i planen som redan är på gång och varit så länge (Exempelvis Hallandsåsen, Citybanan) undrar jag, enda jag kan tänka mig är att man ska kunna basunera ut "Titta så mycket vi satsar", någon annan förklaring har jag svårt att se. Det är väl enbart det som ännu inte påbörjats eller färdigplanerats som är intressant att prioritera mellan. Att avbryta projekt som redan påbörjats är på tok för dyrt i de allra flesta fall för att ens komma på fråga.

En lista på alla ingående objekt finns här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar