måndag 17 augusti 2009

Höghastighetståg- Vad? Varför? Hur dyrt? Biljettpriser

Det pratas mycket om höghastighetståg i dagens Sverige. Utredning på utredning har företagits senaste åren. Nu är det hög tid att det faktiskt också händer något!

Först ska vi klargöra vad som menas med höghastighet. Inom EU finns det så kallade Tekniska Specifikationer för Driftsinteroperabilitet (TSD), kortfattat standarder för att järnvägssystem ska kunna vara samkörbara. Dessa TSD:er har uppdelning mellan konventionell järnväg och höghastighetsjärnväg. Konventionella järnvägar är det vi för tillfället har i Sverige, banor med hastigheter på upp till cirka 200 km/h med blandad trafik. Höghastighetsjärnvägar är alltså banor som är dedikerade till snabba transporter i högre hastigheter. Observera inte nödvändigtvis enbart persontransporter. I flertalet länder i Europa kör man även gods, i synnerhet post, på höghastighetsbanor.

I Sverige pratar man framförallt om två höghastighetsbanor; Götalandsbanan och Europabanan. Dessa är tänkta att gå Stockholm-Jönköping-Helsingborg(Europabanan)/Göteborg (Götalandsbanan). De planeras byggas med en maxhastighet på 330 km/h. Kostnaden har ungefärligen uppskattats till 150 miljarder. Byggtiden prognostiserasd till allt ifrån 8 till 20 år. Mycket beroende på hur man väljer att genomföra projektet. Detta är helt klart mycket pengar, men man ska också inse hur stora intäktsmöjligheter det ger.

När en Götalandsbana är ett faktum kan man köra Göteborg-Stockholm på under två timmar, vilket innebär att ett tåg hinner med ungefär sex enkelturer per dag, med en beläggning på säg 60% och en kapacitet på 800 passagerare per tåg, får man alltså närmare 3000 resenärer per fordon och dag. Jämfört med dagens "snabbtåg" X2000 som hinner med fyra enkelturer per dag blir alltså antalet resenärer närmare 50% fler per dygn. En avseevärd intäktsökning mao.

Till detta ska läggas att underlaget ökar ordentligt i och med att restiden sjunker varpå flyget framsåtr som ett allt mindre intressant alternativ. Inrikesresandet Stockholm-Göteborg uppgår idag till cirka 3000 resenärer per dag.

För operatörerna innebär alltså en höghastighetsbana att de kan producera avsevärt fler personkilometer med samma kapital, personal och fordon, än vad som är möjligt idag. Detta borde givetvis innebära att kostnaden för att resa med dessa tåg inte blir högre än dagens priser. Dessutom kommer trafiken förhoppningsvis utföras av flera konkurrerande operatörer som ytterligare stärker prisbilden.

Kom ihåg; Det är billigare att köra tåg snabbt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar